Trwa ładowanie...
d3kpw4l
espi

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol (32/2015)

PKNORLEN - Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol (32/2015)

Share
d3kpw4l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKNORLEN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Vitol | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (?PKN ORLEN S.A.?) informuje, że 2 marca 2015 roku PKN ORLEN S.A. zawarł umowę typu spot z Vitol S.A., Geneva, Switzerland, spółką należącą do grupy Vitol, na dostawę ropy naftowej do AB ORLEN Lietuva (?ORLEN Lietuva?). Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN ORLEN S.A. i spółkami zależnymi PKN ORLEN S.A. (?Grupa Kapitałowa ORLEN?) a spółkami należącymi do grupy Vitol w okresie od 23 grudnia 2014 roku do 3 marca 2015 wynosi około 1 665 mln PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol zawierane były na sprzedaż i zakup produktów oraz zakup ropy naftowej. Umową o najwyższej wartości wśród wszystkich umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Vitol w okresie od 23 grudnia 2014 roku do 3 marca 2015 roku jest umowa z 27 stycznia 2015 roku o wartości około 62 mln USD (czyli około 232 mln PLN wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla PLN/USD z dnia 27 stycznia 2015 roku), zawarta pomiędzy ORLEN Lietuva i Vitol S.A.
dotycząca sprzedaży ciężkiego oleju opałowego (FSFO) w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w ORLEN Lietuva. Powyższe umowy spełniają kryterium ?znaczącej umowy? w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jako że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PKN ORLEN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Agreements between ORLEN Capital Group and Vitol group Regulatory announcement no 32/2015 dated 3 March 2015 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (?PKN ORLEN?) hereby informs that on 2 March 2015 it signed a spot agreement with Vitol S.A., Geneva, Switzerland, company belonging to the Vitol group, for crude oil deliveries to AB ORLEN Lietuva (?ORLEN Lietuva?). The total estimated value of agreements signed between PKN ORLEN and PKN ORLEN subsidiaries (?ORLEN Capital Group?) and companies from the Vitol group in the period from 23 December 2014 to 3 March 2015 amounts to approximately PLN 1 665 million. The agreements between ORLEN Capital Group and companies from the Vitol group were concluded for the sales and purchase of products and purchase of crude oil. Agreement dated 27 January 2015 is the agreement with the highest value from among all agreements concluded between ORLEN Capital Group and Vitol group in the period from 23 December 2014 to 3 March 2015. The estimated value of the agreement amounts to
approximately USD 62 million (i.e. approximately PLN 232 million, based on the average PLN/USD exchange rate as of 27 January 2015, as stated by the National Bank of Poland). The agreement was signed between ORLEN Lietuva and Vitol S.A. for sales of FSFO in the period from 1 January 2015 to 31 March 2015. PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of AB ORLEN Lietuva. In accordance with the ?Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state? the abovementioned agreements constitute a ?significant agreement? due to the fact that their total value exceeds 10% of PKN ORLEN?s equity. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKNORLEN | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-411 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 256 81 80 | | 24 367 77 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@orlen.pl | | www.orlen.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 774 00 01 454 | | 610188201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2015-03-03 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kpw4l

Podziel się opinią

Share
d3kpw4l
d3kpw4l