Trwa ładowanie...
d4j888r

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4/...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (4/2014)

Share
d4j888r

| | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| | | | | | |
| | Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-06-30 | | | |
| | Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2014-06-30 | | | |
| | | | | | |
| | Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | | |
| | lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | |
| | | jak poniżej | jak poniżej | jak ponizej | |
| | | | | | |
| | Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) w dniu wykupu przypadającym 30 czerwca 2014 r. Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 25 czerwca 2014 r. do godz. 16.00 Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 25 czerwca 2014 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu. Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez KDPW. Stąd żądania wykupu powinny być składane do dnia 24 czerwca 2014 r. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów Inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów
wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub ? jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych ? u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego) oraz w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A. Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 358 56 00 | | (0-22) 358 56 01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d4j888r

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-03-17 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4j888r

Podziel się opinią

Share
d4j888r
d4j888r