Trwa ładowanie...
d1sigqq
espi
25-03-2013 16:11

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (6/...

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (6/2013)

d1sigqq
d1sigqq

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2013-06-28 | | | |
| | Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2013-06-28 | | | |
| | Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | | | | |
| | lp. | nazwa podmiotu | miejscowość | adres | |
| | | jak poniżej | jak poniżej | jak poniżej | |
| | Harmonogram wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych PKO Bezpieczna Lokata 1 - fundusz inwestycyjny zamknięty (Fundusz) w dniu wykupu przypadającym 28 czerwca 2013 r. Żądania wykupu certyfikatów przyjmowane będą do 25 czerwca 2013 r. do godz. 16.00 Zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu, żądanie wykupu certyfikatów, które zostanie otrzymane po godzinie 16.00 w dniu 25 czerwca 2013 r. będzie wykonane w następnym Dniu Wykupu. Za moment otrzymania żądań wykupu przez Fundusz przyjmuje się moment ich przekazania Funduszowi przez KDPW. Stąd żądania wykupu powinny być składane do dnia 24 czerwca 2013 r. Żądanie wykupu Certyfikatów przez Uczestnika nie może obejmować mniej niż 10 Certyfikatów. Wykup może podlegać redukcji zgodnie z zasadami określonymi w statucie Funduszu. Podmiotami pośredniczącymi w wykupywaniu przez Fundusz Certyfikatów inwestycyjnych są podmioty prowadzące działalność maklerską. Żądania wykupu mogą być składane przez Uczestników Funduszu w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów
wartościowych, na którym zdeponowane zostały przez Uczestnika certyfikaty lub ? jeżeli Uczestnik nie złożył dyspozycji deponowania Certyfikatów inwestycyjnych ? u Sponsora Emisji (Dom Maklerski PKO Banku Polskiego) oraz w wyznaczonych placówkach PKO Banku Polskiego S.A. Żądania wykupu mogą być składane w godzinach określonych w regulaminie wewnętrznym podmiotu uprawnionego do przyjęcia żądań. | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2013-03-25 | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 358 56 00 | | (0-22) 358 56 01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-03-25 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1sigqq
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1sigqq