Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów (7/2013)

PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów (7/2013)
Share
d166jzw

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | PKO Bezpieczna Lokata I - fundusz inwestycyjny zamknięty ("Fundusz") informuje o zwołaniu na dzień 17 kwietnia 2013 r. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu.Przytoczenie treści uchwały Towarzystwa w tej sprawie:Uchwała nr 1/6/2013 Zarządu PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA INWESTORÓW PKO Bezpieczna Lokata I – fundusz inwestycyjny zamknięty § 1 Zarząd PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając na podstawie art. 142 ustęp 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych oraz artykułu 26 statutu PKO Bezpieczna Lokata I - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej: „Fundusz”), niniejszym zwołuje Zgromadzenie Inwestorów Funduszu, na dzień 17 kwietnia 2013 roku na godzinę 11.00 w miejscu siedziby Funduszu w Warszawie z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie Zgromadzenia, II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, III. Stwierdzenie ważności Zgromadzenia, IV. Przyjęcie porządku obrad, V. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 r. VI. Sprawy różne, VII. Zamknięcie Zgromadzenia. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 7 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-03-27
Nazwa podmiotu: PKO BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Zwołanie Zgromadzenia Inwestorów
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 21 oie - wyznaczenie daty zgromadzenia inwestorów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw