Trwa ładowanie...
d1vupfg

PKO BP rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 06.05.2015 (ISBnews) - Zarząd PKO Banku Polskiego zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom banku niewypłacania dywidendy z zysku za 2014 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podał bank.

Share
d1vupfg

"Zarząd (...) postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku rekomendację podziału zysku osiągniętego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (w wysokości 3 079 471 tys. zł) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wynikającego z połączenia Banku z Nordea Bank Polska S.A. (w wysokości 132 793 tys. zł), w łącznej wysokości 3 212 264 tys. zł wskazując na jego następujące przeznaczanie:
1) na kapitał zapasowy w kwocie 1 900 000 tys. zł,
2) na kapitał rezerwowy w kwocie 62 264 tys. zł,
3) pozostałą część zysku w kwocie 1 250 000 tys. zł pozostawiając niepodzieloną" - czytamy w komunikacie.

Decyzja w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2014 r. jest spójna z deklarowaną przez PKO BP decyzją o zastosowaniu się do zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego zatrzymania przez bank całego zysku wypracowanego w 2014 r. do czasu ustalenia przez organ nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku, podano także.

W ub.r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję.

d1vupfg

PKO BP miał 3 254,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 3 229,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3 079,47 mln zł wobec 3 233,76 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r.

(ISBnews)

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg