Trwa ładowanie...
d2uxn3u

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz ...

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (2/2015)

Share
d2uxn3u

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Radosław | Kiełbasiński | Osoba zarządzająca | Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego ? kierunek filologia angielska. Karierę rozpoczynał w Banku Pekao S.A., gdzie zajmował się obsługą podmiotów zagranicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. W latach 1994 ? 1997 pracował jako Dyrektor regionalny d/s sprzedaży i marketingu w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Był odpowiedzialny m.in. za współpracę z działem sprzedaży banków i biur maklerskich oraz bezpośrednią sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych osobom zamożnym oraz dużym osobom prawnym. W latach 1998 ? 1999 pracował w SEB Fund Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Marketingu tworząc sieć sprzedaży oraz przygotowując strategie marketingowe dla nowo tworzonych funduszy inwestycyjnych. W latach 1999 ? 2003 był związany z Grupą Kapitałową CA IB. Pracował w CA IB Investment Management S.A. jako członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży i
Marketingu oraz pełnił funkcję członka Zarządu w CA IB Investment Fund Company. Od 2011 roku związany z Grupą Kapitałową PKO Banku Polskiego. W latach 2011-2014 pracował na stanowisku Dyrektora Centrum Bankowości Prywatnej zajmując się między innymi opracowywaniem strategii rozwoju Bankowości Prywatnej oraz organizacją Biur Bankowości Prywatnej w największych miastach w Polsce. | 2015-01-01 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2uxn3u

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2015-01-02 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | | PKO TFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (22) 358-56-00 | | (22) 358-56-01 | | poczta@pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | | | www.pkotfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-02 Krzysztof Paprota Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2uxn3u

Podziel się opinią

Share
d2uxn3u
d2uxn3u