Trwa ładowanie...
d2c54l7
d2c54l7
espi

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktalizującego do ...

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Publikacja komunikatu aktalizującego do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D (13/2013)
Share
d2c54l7
WIADOMOŚĆ
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Towarzystwo) działając w imieniu PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego działając na podstawie art. 9 ust. 6 statutu PKO Globalnej Strategii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informuje o zmianach wprowadzonych do Prospektu Emisyjnego opublikowanego w dniu 21 czerwca 2013 r. Komunikat aktualizacyjny nr 2 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Komunikat został opublikowany na stronie Towarzystwa www.pkotfi.pl w dniu 9 września 2013 r.
Plik Opis
Komunikat aktualizacyjny nr 2 do Prospektu Emisyjnego_PKO GS FIZ.pdf

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 13 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-09-09
Nazwa podmiotu: PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Publikacja komunikatu aktalizującego do prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Marcin Otto Inspektor Nadzoru

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2c54l7

Podziel się opinią

Share
d2c54l7
d2c54l7