Trwa ładowanie...
d8lxaho

PKOBP (PKO BP SA) - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwał...

PKOBP (PKO BP SA) - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 14 kwietnia 2011 r. (5/2012)

Share
d8lxaho
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport 5/2012: Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego SA z dnia 14 kwietnia 2011 r. Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2011 z dnia 8 lipca 2011 r., Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że wyrokiem z dnia 20 stycznia 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedmiotowy wyrok nie jest prawomocny.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Report 5/2012: The Circuit Court in Warsaw judgment referring the action to the declare the invalidity of the resolution No. 1/2011 of the PKO Bank?s Polski SA Extraordinary General Meeting dated April 14, 2011Legal basis:Paragraph 38.1.10 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the laws of a state which is not a member stateThe report:Referring to the current report No. 43/2011 dated 8 July 2011, the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the ?Bank") hereby informs that by judgment of 20 January 2012 the Circuit Court in Warsaw dismissed the action to the declare the invalidity of the resolution No. 1/2011 adopted by the Bank's Extraordinary General Meeting of 14 April 2011, on the election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.The
aforementioned judgment is not yet legally valid. | |

d8lxaho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho