Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

PKP CARGO S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A. (6/2013)

PKP CARGO S.A. - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A. (6/2013)
Share
d17gil2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-28
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie Uchwały nr 1258/2013 z dnia 28 października 2013 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje Spółki, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda: 1). 43.338.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2). 15 (piętnaście) akcji serii B, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela. Przedmiotowa uchwała Zarządu GPW wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-28 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2