Trwa ładowanie...
d11hzwy
d11hzwy
espi

PKP CARGO S.A. - Informacja o wdrożeniu programu dobrowolnych odejść w PKP CARGO S.A. (27/2015)

PKP CARGO S.A. - Informacja o wdrożeniu programu dobrowolnych odejść w PKP CARGO S.A. (27/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d11hzwy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-11 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wdrożeniu programu dobrowolnych odejść w PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PKP CARGO S.A. (?Spółka?, ?PKP CARGO?) informuje, iż w dniu 10 maja 2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie wdrożenia modelu optymalizacji zatrudnienia w Spółce poprzez realizację Programu Dobrowolnych Odejść (?PDO?) oraz zaciągnięcia z tego tytułu zobowiązania pieniężnego do kwoty nie wyższej niż 19,7 mln zł. Powyższa kwota zobowiązań zakłada, iż z PDO skorzysta około 250 pracowników Spółki. Zapisy do PDO rozpoczną się 1 czerwca 2015 r i potrwają do 15 czerwca 2015 r. Warunkiem skorzystania z PDO przez pracownika jest uzyskanie zgody pracodawcy. Pracownicy, którzy przystąpią do PDO otrzymają potwierdzenie takiej zgody do 22 czerwca 2015 r. i przestaną być pracownikami Spółki od dnia 1 lipca 2015 r. Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu PDO obciąży wynik za II kwartał 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A. Inne usługi
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu www.pkp-cargo.pl
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-11 Łukasz Hadyś Członek Zarządu ds. Finansowych
2015-05-11 Jacek Neska Członek Zarządu ds. Handlowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11hzwy

Podziel się opinią

Share

d11hzwy

d11hzwy