Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

PKP CARGO S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A (10/2013)

PKP CARGO S.A. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A (10/2013)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i B spółki PKP CARGO S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PKP Cargo S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie Uchwały nr 1264/2013 z dnia 29 października 2013 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 października 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje Spółki oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPKPCR00011: ? 43.338.000 (czterdzieści trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda; oraz ? 15 (piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda. Jednocześnie, Zarząd GPW postanowił notować w/w akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PKPCARGO" i oznaczeniem "PKP". Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, tj. z dniem 29 października 2013 r. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 17
(ulica) (numer)
+48 22 391 46 09 +48 22 474 44 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-81-960 277586360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Łukasz Boroń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5