Trwa ładowanie...
d1tighl

PKP CARGO S.A. - Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez UOKiK (16/2014)

PKP CARGO S.A. - Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez UOKiK (16/2014)

Share
d1tighl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKP CARGO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie kary nałożonej przez UOKiK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. informuje, iż Sąd Okręgowy w Warszawie ? Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") w sprawie o sygn. akt: XVII AmA 148/13, wyrokiem z dnia 17 marca 2014 r. uchylił decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") nr DOK-3/2009. Od powyższego wyroku przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki, w dniu 7 lipca 2009 r. Prezes UOKiK wydał decyzję nr DOK-3/2009, w której uznał za praktykę ograniczającą konkurencję odmowę świadczenia przez Spółkę usług kolejowego przewozu towarów swoim konkurentom na zasadach szczególnych, tj. w drodze zawierania umów przewidujących upusty od taryfy towarów Spółki, oraz nałożył na Spółkę karę pieniężną w wysokości 60.362.072 zł. Decyzja ta została utrzymana w mocy wyrokami SOKiK oraz Sądu Apelacyjnego. W związku z tym, że decyzja stała się ostateczna, Spółka zapłaciła wyżej
wymienioną karę w całości, składając jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2012 r. skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W dniu 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy postanowieniem przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną Spółki. Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 3 października 2013 r. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i poprzedzający go wyrok SOKiK. Sprawa została przekazana przez Sąd Najwyższy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

| | | PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PKP CARGO S.A. | | Inne usługi | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-021 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grójecka | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 391 46 09 | | +48 22 474 44 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu | | www.pkp-cargo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-81-960 | | 277586360 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Adam Purwin Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl