Trwa ładowanie...
d25u7bm
d25u7bm
espi

PLANET SOFT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wra...

PLANET SOFT S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wraz z projektami uchwał // Notice of Extraordinary General Meeting of Planet Soft SA including draft resolutions (9/2013)
Share
d25u7bm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLANET SOFT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wraz z projektami uchwał // Notice of Extraordinary General Meeting of Planet Soft SA including draft resolutions | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 18 listopada 2013 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze , ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław. W załączeniu zamieszcza się: treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz ogólną informację dotyczącą ilości akcji. The Board of Directors Planet Soft SA of Wrocław, acting pursuant to Art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 11 para. 3 of the Company convened pursuant to art. 402 [1] of the Code of Commercial Companies, as at 18 November 2013, at 10:00 am The Extraordinary General Meeting of the Company to be held at the Notary Tarkovsky Tarkovsky & Notaries, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wroclaw. Attached must include: a notice, draft resolutions, the form of proxy and general
information on the number of shares. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1 ogłoszenie o zwołaniu NWZAPSF.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_PSF | | | | | | | | | |
| | 2 projekty_uchwałplanetsoft (cały porządek obrad)PSF.pdf | Projekty uchwal PSFcały porzadek obrad | | | | | | | | | |
| | 3 wzór pełnomocnictwaNWZAPSF.pdf | wzór pełnomocnictwa NWZA_PSF | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLANET SOFT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PLANET SOFT S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
+48 (71) 772 34 70 +48 (71) 772 34 79
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-29-67-249
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Hubert Wochyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25u7bm

Podziel się opinią

Share
d25u7bm
d25u7bm