Trwa ładowanie...
d1pymsz
espi

PLASTBOX - Nabycie znacznego pakietu akcji (44/2011)

PLASTBOX - Nabycie znacznego pakietu akcji (44/2011)

Share
d1pymsz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka)
informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, został zawiadomiony przez Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A., że w wyniku nabycia przez spółkę Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle w dniu 09.12.2011r. 1.193 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, ilość posiadanych przez Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle akcji przekroczyła 14,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle posiadała 1.252.549 akcji Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, stanowiących 14,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki co uprawniało do dokonywania 1.252.549 głosów z akcji
Spółki (tj. 14,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po nabyciu posiadana przez Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ilość akcji spółki Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku stanowi 14,23% udziału w kapitale zakładowym ww. spółki co uprawnia do wykonywania 1.253.742 głosów z akcji spółki (tj. 14,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. poinformowała, że aktualnie (tj. na dzień 13.12.2011r.) Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle posiada 1.253.742 akcje spółki Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, co stanowi 14,23% udziału w kapitale zakładowym ww. spółki, co uprawnia do wykonania 1.253.742 głosów z akcji spółki (14,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Spółka Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. poinformowała ponadto, że: - traktuje nabycie akcji Plast ? Box S.A. jako inwestycję długoterminową. W okresie 12 m-cy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wyklucza się dalszych transakcji kupna akcji spółki Plast-Box S.A. - spółka
Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. - Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-13 Iwona Zdrojewska Członek Zarządu Iwona Zdrojewska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pymsz

Podziel się opinią

Share
d1pymsz
d1pymsz