Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

PLASTBOX - Powołanie członków Rady Nadzorczej (34/2014)

PLASTBOX - Powołanie członków Rady Nadzorczej (34/2014)
Share
dwyes71

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1. Pan Dariusz Głażewski Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie 1999 -2001 - Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu) 1994-1999 - Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie 1991-1993 - Akademia Pomorska, filologia angielska Dodatkowe: Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe: 07.2012 - obecnie - Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy 04.2013 - obecnie - Fundacja OpenBase,
założyciel, prezes zarządu 04.2010 - obecnie - Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu 12.2008 - 12.2013 - mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu 04.2004 - 12.2008 - Self s.c., manager, wspólnik 08.1998 - 12.2008 - własna działalność gospodarcza 10.1999 - 08.2007 - Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Thomas Hagen Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie: Administracja biznesu na Uniwersytecie w Bayreuth (ukończony 1987 r.) Doświadczenie zawodowe: 1988 - 1992 Daimler Benz AG, Stuttgart Controlling Sprzedaży Controlling
Finansowy 1992 - 1997 Asea Brown Boveri AG: Asystent Zarządu ds. Finansów i Controllingu Dyrektor Handlowy Członek zarządu ABB Prokurent 1997 - 1999 Lahmeyer AG, Frankfurt nad Menem Dyrektor działu strategii i controllingu, 1999 - 2006 Weidmüller AG & Co KGaA, Detmold Dyrektor ds. finansów, kontrolingu, kadr i produkcji Członek Zarządu 2007 - 2011 Demag Cranes AG, Dusseldorf Członek Zarządu, Od 2012 HUBER Packaging Group GmbH ? Prezes Zarządu, spółka konkurencyjna do Emitenta z uwagi na produkcję opakowań metalowych wykorzystywanych przez grupę odbiorców Emitenta Członek Rady Nadzorczej: Wöhner GmbH & Co KG,Rödental Putzmeister AG Holding GmbH, Aichtal Honorowe nominacje: 2001 - 2007 Członek Zarządu ZVEI 2004 - 2007 Prezes Zarządu w firmie AUMA, Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Thomas Hagen nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
lub innej konkurencyjnej osobie prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 3. Pan Adrian Moska Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie: 2009-2011 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zawodowe: Od 09.2012 do 06.2013 r.- Członek Rady Nadzorczej w spółce Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie 03.2012-10.2012 - zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie Od 09.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. z siedzibą w Tychach Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Solgam S.A. z siedzibą w Jaśle 01.2014 - Członek Zarządu w spółce "Devorex" SA z siedzibą w Bułgarii Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, pan Adrian Moska nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 4. Pan Zbigniew Syzdek Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne Doświadczenie zawodowe: Gamrat Spółka Akcyjna: 07.1994-12.1998 - Specjalista Księgowy 01.1999-03-2004 - Specjalista ds. Zarządzania Finansami 04.2004-07.2006 - Specjalista Księgowy 08.2006 - 09.2012 - Zastępca Głównego Księgowego. 10.2012- nadal- Główny Księgowy 2005-2011 - Członek Rady Nadzorczej Solgam Sp. z o.o. Jasło 06.2009-09.2012. - Członek Rady Nadzorczej Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna 31.03.2012-13.02.2014 - Członek Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych Plast-Box S.A. Dodatkowe kursy i szkolenia: Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa Kurs dla dyrektorów finansowych, Kurs controllingu, Kursy i szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Zbigniew Syzdek nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71