Trwa ładowanie...
dupy9wg
espi

PLASTBOX - Wypłata dywidendy (32/2014)

PLASTBOX - Wypłata dywidendy (32/2014)
Share
dupy9wg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: 1) Dywidenda wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję. 2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu. 3) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, ustala się na 4 lipca 2014 r. (dzień dywidendy). 4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2014 r. Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.355.282,80 zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dupy9wg

Podziel się opinią

Share
dupy9wg
dupy9wg