Trwa ładowanie...
d1fax54
d1fax54
espi

PLASTBOX - Wypłata dywidendy ? informacje uzupełniające (80/2013)

PLASTBOX - Wypłata dywidendy ? informacje uzupełniające (80/2013)
Share
d1fax54
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Wypłata dywidendy ? informacje uzupełniające
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka), uzupełniając informacje dotyczące wypłaty dywidendy przekazane Raportem bieżącym nr 67/2013 z 23 maja 2013 r., wskazuje iż: 1) dywidendą objętych jest 43.016.014 (czterdzieści trzy miliony szesnaście tysięcy czternaście) akcji Spółki, 2) wysokość dywidendy wynosi 3.441.281,12 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Krzysztof Pióro Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fax54

Podziel się opinią

Share
d1fax54
d1fax54