Trwa ładowanie...
d2ide4t
d2ide4t
espi

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy ramowej (23/2014)

PLASTBOX - Zawarcie znaczącej umowy ramowej (23/2014)
Share
d2ide4t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia (dalej Sabic). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym kontraktem szacuje się na 20.000.000 złotych. Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
(pełna nazwa emitenta)
PLASTBOX Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Witolda Lutosławskiego 17 a
(ulica) (numer)
059 840 08 80 059 842 05 28
(telefon) (fax)
sekretariat@plast-box.com www.plast-box.com
(e-mail) (www)
8390023940 770703308
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ide4t

Podziel się opinią

Share
d2ide4t
d2ide4t