Trwa ładowanie...
duki2v3

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o kupnie znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A. ( ...

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o kupnie znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A. (6/2014)

Share
duki2v3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTPACK COMPANY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o kupnie znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 24 listopada 2014 r. zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze spółki WMA A01 Sp. z o.o. W wyniku kupna przez WMA A01 Sp. z o.o. 10.216.146 akcji zwykłych na okaziciela PlastPack Company SA udział WMA A01 Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PlastPack Company SA wzrósł z 0,00% do 89,26%. Transakcja na podstawie, której dokonała się zmiana posiadanego przez WMA A01 Sp. z o.o. pakietu akcji PlastPack Company SA miała miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji w dniu 21 listopada 2014 roku. Przed ww. zmianą WMA A01 Sp. z o.o. nie posiadała akcji PlastPack Company SA. Po ww. zmianie WMA A01 Sp. z o.o. posiada 10.216.146 akcji zwykłych na okaziciela PlastPack
Company SA. Wszystkie posiadane przez WMA A01 Sp. z o.o. akcje łącznie dają uprawnienia do wykonywania 10.216.146 głosów, co stanowi 89,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PlastPack Company SA oraz 89,26% kapitału zakładowego Spółki. Ponadto, Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 24 listopada 2014 r. zawiadomienia od spółki WMA A01 Sp. z o.o., zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonanej w dniu 21 listopada 2014 roku transakcji kupna akcji spółki PlastPack Company S.A., w imieniu której działał Prezes Zarządu spółki WMA A01 Sp. z o.o., będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Informacja o dokonanej transakcji: data transakcji: 21.11.2014 rodzaj transakcji: kupno wolumen: 10.216.146 cena: 4,01 zł miejsce transakcji: transakcja poza rynkiem zorganizowanym Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro. | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTPACK COMPANY S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-041 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jasna | | 14/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 826 84 95 | | +48 22 826 84 96 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-249-95-33 | | 142818667 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Władysław Kraska Prezes Zarządu
2014-11-25 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duki2v3

Podziel się opinią

Share
duki2v3
duki2v3