Trwa ładowanie...
d26ltgb

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A ...

PLASTPACK COMPANY S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A. (5/2014)

Share
d26ltgb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTPACK COMPANY S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o sprzedaży znaczącego pakietu akcji PlastPack Company S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 24 listopada 2014 r. zawiadomienia, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze spółki MWK Holding Limited. W wyniku sprzedaży przez MWK Holding Limited 10.216.146 akcji zwykłych na okaziciela PlastPack Company SA udział MWK Holding Limited w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PlastPack Company SA spadł z 89,26% do 0,00%, co oznacza zmianę dotychczas posiadanego przez MWK Holding Limited udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Transakcja na podstawie, której dokonała się zmiana posiadanego przez MWK Holding Limited pakietu akcji PlastPack Company SA miała miejsce poza obrotem zorganizowanym na NewConnect na podstawie zawartej umowy sprzedaży akcji w dniu 21 listopada 2014 roku. Przed ww.
zmianą MWK Holding Limited posiadało 10.216.146 akcji zwykłych na okaziciela PlastPack Company SA. Wszystkie posiadane przez MWK Holding Limited akcje łącznie dawały uprawnienia do wykonywania 10.216.146 głosów, co stanowiło 89,26% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PlastPack Company SA oraz 89,26% kapitału zakładowego Spółki. Po ww. zmianie MWK Holding Limited nie posiada akcji PlastPack Company SA. Ponadto, Zarząd spółki PlastPack Company S.A. (?Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację o wpłynięciu w dniu 24 listopada 2014 r. zawiadomienia od spółki MWK Holding Ltd, zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonanej w dniu 21 listopada 2014 roku transakcji sprzedaży akcji spółki PlastPack Company S.A. w imieniu której działał Członek Rady Dyrektorów, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki. Informacja o dokonanej transakcji: data transakcji: 21.11.2014 rodzaj transakcji: sprzedaż wolumen: 10.216.146 szt. cena: 4,01 zł.
miejsce transakcji: transakcja poza rynkiem zorganizowanym Wartość dokonanej transakcji przekroczyła równowartość w złotych polskich 5.000 euro. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTPACK COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTPACK COMPANY S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-041 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jasna | | 14/16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 826 84 95 | | +48 22 826 84 96 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-249-95-33 | | 142818667 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Władysław Kraska Prezes Zarządu
2014-11-25 Andrzej Krakówka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26ltgb

Podziel się opinią

Share
d26ltgb
d26ltgb