Trwa ładowanie...
d4lvaey

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji po...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych. (39/2010)

Share
d4lvaey
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group SA (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu15 grudnia 2010 roku Emitent otrzymał od Michała M. Lisieckiego, Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm) o nabyciu przez tę osobę akcji Emitenta.Zgodnie z zawiadomieniem Michał M. Lisiecki nabył w dniu 10 grudnia 2010 roku?31 000 akcji Emitentapo średniej cenie jednostkowej 1,35 zł.Transakcje nabycia akcji zostały dokonane w ramach sesji zwykłych Giełdy Papierów Wartościowychw Warszawie SA.Osoba zarządzająca przekazała Emitentowi zawiadomienie, gdyż łączna wartość transakcji we wskazanym okresie przekroczyła 5000 Euro.W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowy wykaz transakcji.
Załączniki
Plik Opis
DOC.PDF wykaz transakcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

Podziel się opinią

Share
d4lvaey
d4lvaey