Trwa ładowanie...
d1d2qgw
d1d2qgw
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych (67/2013)
Share
d1d2qgw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Emitenta dokonane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 24 października 2013 roku Emitent otrzymał od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych ? Michała M. Lisieckiego, członka organu zarządzającego Emitenta, zawiadomienie przekazane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) o dokonanych przez tę osobę transakcjach na akcjach Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem osoba wchodząca w skład organu zarządzającego Emitenta zbyła w dniu 21 października 2013 roku ? 1 330 000 akcji Emitenta po średniej cenie jednostkowej 0,21 zł, po cenie łącznej 279 300,00 zł. Transakcje na akcjach zostały dokonane w ramach sesji zwykłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zarządzająca przekazała informację, że nabywcą 1 000 000 akcji Emitenta jest dotychczasowy akcjonariusz Emitenta Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar, Holandia, który nabył akcje w związku z deklaracją, iż zamierza
pozostać inwestorem Emitenta. Osoba zarządzająca przekazała Emitentowi zawiadomienie, gdyż łączna wartość transakcji we wskazanym okresie przekroczyła kwotę 5 000,00 Euro. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d2qgw

Podziel się opinią

Share
d1d2qgw
d1d2qgw