Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Emitenta (78/2 ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Emitenta (78/2014)
Share
d4b13t8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-19
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie scalenia akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 971/2014 na mocy której, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 1 zł (jeden złoty) na 10 zł (dziesięć złotych), określono dzień 21 listopada 2014 roku jako dzień referencyjny, a dzień 28 listopada 2014 roku jako dzień wymiany akcji Emitenta. Po przeprowadzeniu operacji wymiany akcji Emitenta: a) kodem PLPEKPL00010 oznaczonych będzie 10.378.557 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, b) kodem PLPEKPL00028 oznaczonych będzie 3.145 (trzy tysiące sto czterdzieści pięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8