Trwa ładowanie...
dqsseta
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów n ...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 16 października 2014 roku (58/2014)
Share
dqsseta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 16 października 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16 października 2014 roku. W dniu 16 października 2014 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta brali udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na tym Zgromadzeniu: 1. Michał M. Lisiecki, posiadający 63 076 680 akcji Emitenta, z których przysługiwało 63 076 680 głosów, co stanowiło 92,43 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 60,76 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 2. Parrish Media N.V. z siedzibą w Holandii posiadający 4 767 925 akcji Emitenta, z których przysługiwało 4 767 925 głosów, co stanowiło 6,99 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 4,60 % w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqsseta

Podziel się opinią

Share
dqsseta
dqsseta