Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na...

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 16 lutego 2012 roku. (19/2012)
Share
d3gh0lb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta odbytym w dniu 16 lutego 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 16 lutego 2012 roku. 1. Michał M. Lisiecki, posiadający 63 398 236 akcji Emitenta, z których przysługiwało 63 398 236 głosów, co stanowiło 92,43% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 61,07% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 2. Pioneer Pekao Investment Management S.A., działający w imieniu funduszy: Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu posiadający łącznie 5 190 851 akcji Emitenta, z których przysługiwało 5 190 851 głosów, co stanowiło 7,57% liczby głosów na tym Zgromadzeniu i stanowi 5,00% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 146C 21
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu Michał M. Lisiecki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb