Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (76/2014)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta (76/2014)
Share
d4exd3o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 76 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku zależna od Emitenta spółka pod firmą Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Wprost? sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako AWR WPROST) otrzymała, podpisaną przez drugą stronę czynności prawnej, umowę zawartą przez AWR WPROST ze spółką pod firmą Empik sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Empik). Data otrzymania umowy przez AWR WPROST jest datą jej zawarcia. Przedmiotem umowy jest określenie zasad wzajemnej promocji świadczonych przez strony umowy usług oraz produktów stron, w mediach wydawanych przez AWR WPROST i sieci sprzedaży Empik. Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2014 roku. Łączna wartość umowy wynosi kwotę 999.400,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych), powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla
tego typu umów. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za umowę znaczącą jest jej łączna wartość, która przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 212
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o