Trwa ładowanie...
dxarqri
dxarqri
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (16/2014)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (16/2014)
Share
dxarqri

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku Emitent otrzymał od spółki pod firmą Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar, Holandia (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku w wyniku sprzedaży akcji Emitenta, dokonanej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, zmniejszeniu uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i ogóle głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ? do poziomu poniżej 5 %. Przed dokonaniem sprzedaży akcji Emitenta Akcjonariusz posiadał łącznie 5 582 925 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 5,37 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 5 582 925 głosów, co stanowiło 5,38 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu sprzedaży akcji Emitenta Akcjonariusz posiada łącznie 4 767 925 sztuk akcji Emitenta, które
stanowią 4,59 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 4 767 925 głosów, co stanowi 4,59 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Akcjonariusz poinformował w zawiadomieniu, że w dalszym ciągu zamierza pozostać inwestorem Emitenta. Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz, że w odniesieniu do akcji Emitenta nie zawarł umów, których przedmiotem, jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxarqri

Podziel się opinią

Share
dxarqri
dxarqri