Trwa ładowanie...
d3l5rok
espi

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (70/2013)

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (70/2013)
Share
d3l5rok

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2013 roku Emitent otrzymał od Michała Macieja Lisieckiego (dalej jako Akcjonariusz) zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta. Na podstawie przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w dniu 24 października 2013 roku, w wyniku sprzedaży akcji Emitenta, dokonanej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, zmniejszeniu uległ udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ? o 1,44 %. Przed transakcją zbycia akcji Emitenta Akcjonariusz posiadał łącznie 63 961 656 sztuk akcji Emitenta, które stanowiły 61,56 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 63 961 656 głosów, co stanowiło 61,61 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po transakcji zbycia akcji Emitenta Akcjonariusz posiada łącznie 62 461 656 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 60,12 % kapitału zakładowego Emitenta
i uprawniają do wykonywania 62 461 656 głosów, co stanowi 60,17 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto, Akcjonariusz poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz, że w odniesieniu do akcji Emitenta nie zawarł umów, których przedmiotem, jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-222 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 179
(ulica) (numer)
347 50 00 347 50 01
(telefon) (fax)
pmpg@point-group.pl www.point-group.pl
(e-mail) (www)
521-008-88-31 010768408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Michał M. Lisiecki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5rok

Podziel się opinią

Share
d3l5rok
d3l5rok