Trwa ładowanie...
prostytucja
04-10-2013 11:19

Płatne usługi seksualne w Polsce

Na podstawie ogłoszeń publikowanych na najpopularniejszych portalach zamieszczających anonse towarzyskie przeanalizowaliśmy obowiązujące na rynku stawki

Płatne usługi seksualne w Polsce
d15b7yx
d15b7yx

Na podstawie ogłoszeń publikowanych na najpopularniejszych portalach zamieszczających anonse towarzyskie przeanalizowaliśmy obowiązujące na rynku stawki. W tym roku postanowiliśmy sprawdzić, czy wynagrodzenia kobiet w tej branży wzrosły, czy też usługi seksualne nie podniosły się jeszcze po światowym kryzysie.

Ponadto w ramach toczącej się dyskusji o dodaniu dochodów z szarej strefy do PKB warto spróbować ocenić, czy usługi seksualne przyczynia się do wzrostu naszej gospodarki.

Co wiemy o prostytucji w Polsce?

Istnieją kraje, w których prostytucję zalegalizowano. Należą do nich między innymi Holandia, Niemcy, Węgry, Austria, Szwajcaria, Grecja czy Turcja. Prostytucja jest tam opodatkowana, a osoby i agencje świadczące usługi seksualne są zarejestrowane i zobligowane do przeprowadzania częstych badań lekarskich. Część osób omija przepisy i działa poza prawem, mimo to łatwiej tam o szacunkowe dane dotyczące dochodów w tej branży. W Polsce płatne usługi seksualne to nadal szara strefa stąd trudno znaleźć rzetelne dane na temat ilości osób zatrudnionych w tym sektorze i osiąganych dochodach. Zgodnie z tegorocznymi doniesieniami Newsweek'a od 150 do 250 tysięcy osób w Polsce żyje z prostytucji. Prostytucja to profesja bardzo zróżnicowana. Inne stawki obowiązują w agencjach, a inne wśród pań pracujących wzdłuż popularnych tras drogowych.

W celu poznania dochodów pań świadczących odpłatne usługi seksualne zapoznaliśmy się z ofertami serwisów zamieszczających anonse towarzyskie. Przeanalizowano 333 ogłoszenia pochodzące od pań z różnych miast, zarówno tych pracujących samodzielnie jak i za pośrednictwem agencji. W celu obliczenia typowych stawek za usługi posłużono się medianą zwaną też wartością środkową. Główną zaletą mediany jest jej większa, w porównaniu ze średnią, odporność na wahania spowodowane wynikami skrajnymi. Ta właściwość mediany jest szczególnie cenna przy rozpatrywaniu stawek pobieranych przez panie ponieważ w branży usług seksualnych można spotkać się z ofertami zawierającymi bardzo niskie lub wysokie ceny.

*Stawki w seks biznesie *

d15b7yx

Należy zauważyć, że w wielu przypadkach panie do towarzystwa otrzymują tylko część kwoty pobranej od klienta. Dzieje się tak zawsze w przypadku agencji towarzyskich oraz kobiet pracujących z "opiekunem". W Polsce część pań działa też w prywatnych mieszkaniach. Również w takich półprofesjonalnych lokalach pracuje opiekun lub opiekunka pobierająca część opłat w zamian za nadzór nad bezpieczeństwem pracujących i załatwianie spraw organizacyjnych. Wydaje się, że stosunkowo największą cześć zarobionych pieniędzy zachowują panie, które na własną rękę zamieszczają ogłoszenia w internecie, przyjmując we własnym mieszkaniu, ewentualnie lokalu dzielonym z koleżanką. Takie osoby do kosztów pracy wliczają głównie opłaty związane z mieszkaniem, kosmetykami i ubraniem (lub jego brakiem). Wykres 1. obrazuje dochody kobiet zamieszczających prywatne anonse towarzyskie na portalach internetowych. W tabeli przedstawiono stawki półgodzinne i godzinne. Dane bieżące porównano ze stawkami z 2010 roku.

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d15b7yx

Jak wynika z wykresu 1 w ciągu 3 lat nieznaczenie wzrosła kwota pobierana za usługi półgodzinne, a stawka godzinowa pozostała na stałym poziomie 150 złotych. Sprawdziliśmy także ile zapłacą klienci za noc z panią do towarzystwa. Okazało się, że również w tym przypadku stawki nie uległy zmianie. Zarówno w 2010 jak i 2013 roku wartość środkowa wyniosła 1200 złotych. Z przeprowadzonych analiz wynika więc, że na rynku usług seksualnych obserwuje się stagnację. Trzyletnie zamrożenie cen może świadczyć o spadku zainteresowania tego typu usługami lub o nadmiarze „rąk do pracy”. Biorąc pod uwagę historyczne tradycje tego zawodu wydaje się, że to pierwsze jest mało prawdopodobne.

Rozpatrując stawki godzinne pobierane przez panie do towarzystwa należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie usług proponowanych przez osobę zamieszczającą ogłoszenie. Większość kobiet w cenę godzinnej usługi wlicza nieograniczoną liczbę zbliżeń, seks klasyczny, oralny i analny. Niektóre kobiety pobierają jednak dodatki za stosunki analne, zbliżenia bez zabezpieczenia, elementy dominacji czy perwersje. Takie panie mają szansę zarobić więcej nie tylko samodzielnie, ale również w agencjach. Obowiązuje bowiem zwyczaj oddawania całości dodatków kobiecie świadczącej usłudze. Niestety takie ukryte koszty często zniechęcają klientów. Z opinii na forach można wywnioskować, że panie które w cenie mają wszystkie usługi są zdecydowanie bardziej cenione i mają więcej klientów.

d15b7yx

Seks w wielkim mieście czyli gdzie najtaniej

Stawki za usługi seksualne są oczywiście zróżnicowane w zależności od miasta, w którym są świadczone. W 2010 roku w gronie najdroższych miast uplasowały się Warszawa, Wrocław i Gdańsk z przeciętnymi stawkami za godzinę seksu wynoszącymi kolejno 200 złotych, 180 złotych i 160 złotych. Jak wygląda rynek obecnie? Stolica utraciła pozycję najdroższego miasta Polski na rzecz pozostałych miast z pierwszej trójki zestawienia z 2010 roku. We Wrocławiu i Gdańsku za godzinę z panią do towarzystwa zapłacimy 160 złotych, w Warszawie o 10 złotych mniej. Oznacza to, że w ciągu 3 lat stawki w Warszawie spadły o 50 złotych. 25 procentowy spadek cen w stolicy to korzystny dla klientów przejaw działania mechanizmów rynkowych. Tak duży spadek cen jest prawdopodobnie efektem nadpodaży usługodawczyń co z kolei może być wynikiem problemów.

Nadal najtańsza pozostaje Łódź ze stawką wynoszącą 130 złotych. Co ciekawe wyniki z roku 2013 cechują się mniejszym zróżnicowaniem cen w poszczególnych miastach. W zdecydowanej większości miast stawki godzinowe są równe medianie dla całej Polski, a więc wynoszą 150 złotych. Na Wykresie 2. przedstawiono porównanie stawek godzinnych w największych miastach Polski w 2010 i 2013 roku.

Przeanalizowano również stawki całonocne. Ponownie Warszawa utraciła pozycję najdroższego miasta, a stawki za usługi spadły w ciągu 3 lat z 1500 do 1200 złotych. Najdroższy okazał się Kraków, w którym za noc zapłacić trzeba 1500 złotych, co wskazuje że zabytki to nie jedyna atrakcja tego miasta. Można wręcz przypuszczać, że rynek usług seksualnych elastycznie zareagował na wzmożony ruch turystyczny w tym mieście. Podwyżki cen zanotowano też w Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu. Wykres 3. przedstawia dane dotyczące usług całonocnych.

Opracowanie Sedlak & Sedlak

d15b7yx

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

W 2013 roku porównaliśmy dodatkowo ceny w wojewódzkich miastach ze stawkami z mniejszych miast, których ludność nie przekracza 80 tyś mieszkańców. Okazało się, że ceny w mniejszych miastach nie odbiegają od tych w metropoliach. Prawdopodobnie niewielka podaż (zazwyczaj nie przekraczająca 10 anonsów) nie zaspakaja popytu co powoduje podwyższanie cen. Stawki za półgodziny i godzinę usług były identyczne jak wartość średnia dla całej Polski i wynosiły 120 i 150 złotych. Za noc zapłacić należało nawet nieznacznie więcej, niż w dużych miastach. Wyniki przedstawia Tabela 1.

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32089/w4.jpeg
http://i.wp.pl/a/f/jpeg/32089/w4.jpeg

Prywatnie czy w agencji?

Najwięcej zapłacimy za seks w agencji towarzyskiej. Mediana za godzinną usługę wynosi 200 złotych. Porównanie cen w agencjach towarzyskich z ofertami pań przyjmujących prywatnie w różnych miastach Polski przedstawia Wykres 4.

Należy jednak zauważyć, że opłata pobierana w agencji nie trafia bezpośrednio do zatrudnionej w niej kobiety. Panie oddają właścicielom lokalu nawet 50 procent zarobionych pieniędzy. Możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy dają paniom zatrudnionym w agencjach tak zwane dodatki czyli dopłaty ekstra uiszczane za mniej standartowe usługi. Dodatki zazwyczaj pozostają w kieszeni dziewcząt. Agencje również mają sposoby na podniesienie swoich dochodów. Wpływy osiąga się przede wszystkim z bardzo wysokich cen alkoholi i napojów oraz opłat pobieranych przy wejściu do lokalu.

d15b7yx

Młodość czy doświadczenie?

Podobnie jak w roku 2010 porównano zarobki młodszych i starszych pań. Tak jak przewidywano okazało się, że młodsze kobiety mogą pochwalić się wyższymi wynagrodzeniami. Obliczono wskaźnik korelacji pokazujący związek pomiędzy wiekiem a wynagrodzeniem w tej branży. Wskaźnik korelacji był ujemny co oznacza, że gdy wzrasta wiek, jednocześnie maleje średnia kwota za usługę seksualną. Teoretyczna wartość korelacji waha się w przedziale od -1 do 1. W przypadku obecnych badań korelacja dla godzinnych usług wyniosła -0,253. Wykres 5. obrazuje spadek średnich wynagrodzeń pań wraz z wiekiem.

Co interesujące korelacja na poziomie -0,253 oznacza, że zależność występuje, ale jest niewielka. Znaczenie wieku dla osiąganych zarobków spadło w porównaniu z rokiem 2010 gdzie związek wieku i stawki godzinowej był umiarkowany i wyniósł -0,319. Oznacza to, że istnieją bardziej istotne od wieku czynniki wpływające na wynagrodzenia pań do towarzystwa.

d15b7yx

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

Zarobki miesięczne

Najtrudniejszym zadaniem jest oszacowanie miesięcznych wynagrodzeń kobiet oferujących płatne usługi seksualne. Zarobki są oczywiście uzależnione od opłat pobieranych za poszczególne usługi. Jednak ich wysokość jest zależna przede wszystkim od liczby dni pracy w miesiącu oraz liczby przyjętych klientów w ciągu dnia. Podobnie jak w 2010 roku spróbowaliśmy oszacować miesięczne wynagrodzenia pań. Tabela 5. obrazuje szacunkowe dochody w zależności od liczby przepracowanych dni i liczby przyjętych klientów.

Dane prezentowane w Tabeli 2. dotyczą pań oferujących usługi seksualne w prywatnych mieszkaniach. Dochody te są nieopodatkowane. Należy jednak uwzględnić koszty pracy, do których zaliczyć należy wydatki związane z opłatami za mieszkanie, ubraniami, kosmetykami, wydatkami na opiekę lekarską i antykoncepcję. Część pań woli również pracować z ochrona w celu zwiększenia własnego bezpieczeństwa.

W ostatnich trzech latach rynek usług seksualnych nie zmienił się znacząco. Nadal standardowa stawka za godzinną usługę wynosi 150 PLN. Choć istnieją regiony, w których wynagrodzenia mogą być nieznacznie wyższe, to wydaje się, że Polski rynek staje się pod tym względem coraz bardziej jednolity. Wysokość zarobków w branży jest oczywiście związana z wiekiem kobiety oraz renomą jaką wypracuje sobie wśród klientów.

Najpopularniejsze panie mogą zażądać za swoje usługi cen znacznie wyższych od mediany dla kraju. Wysokość zarobków w tym zawodzie zależy jednak przede wszystkim od ilości dni pracy w miesiącu oraz ilości klientów obsłużonych w ciągu dnia.

W świetle przedstawionych danych niezbyt optymistycznie rysuje się przyszłość polskiego PKB po włączeniu do jego obliczania dochodów z szarej strefy. Stagnacja na rynku usług seksualnych, a nawet spadki cen mogą wpłynąć na obniżenie dynamiki wzrostu PKB w kolejnych latach. Pozostaje mieć nadzieję, że nasz kraj dysponuje znacznymi rezerwami kadrowymi i niższe ceny usług zostaną zrekompensowane wzrostem wydajności pracy.

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

wynagrodzenia.pl

[

]( http://www.wynagrodzenia.pl/obw.php/p.76 )

d15b7yx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d15b7yx