Trwa ładowanie...
d3vc509

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełni ...

PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. - Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. (62/2015)

Share
d3vc509
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Temat
Korekta raportu nr 62/2015 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25.09.2015r. Zarząd Emitenta informuje, że omyłkowo w treści raportu nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. nie zawarł informacji przekazanej przez akcjonariusza we wniosku z dnia 04.09.2015r., uzasadniającej jego złożenie. Emitent informuje, akcjonariusz Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. umotywował wniosek o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki obowiązkiem wynikającym z treści art. 397 kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz poinformował również, że będzie głosował za podjęciem uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. W pozostałym zakresie raport bieżący nr 62/2015 z dnia 04.09.2015r. oraz podane wraz raportem załączniki pozostają bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATYNOWE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 290 57 97 | | (22) 290 57 97 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@platyn.pl | | www.platynoweinwestycje.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Mateusz Kierzkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509