Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

PMI - wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach w zakresie uchwał WZA z 21 października 2013 (4/2014) /EBI

PMI - Powzięcie informacji o wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach w zakresie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 21 października 2013 roku (4/2014) /EBI
Share
d2sromv
NEW CONNECT
Raport EBI nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-11
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powzięcie informacji o wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach w zakresie uchwał walnego zgromadzenia z dnia 21 października 2013 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Precious Metals Investments S.A. z siedzibą w Gliwicach (\"Spółka\") informuje, że powziął wiadomość, o wydaniu w kwietniu 2014 roku przez Sąd Okręgowy w Gliwicach prawomocnego wyroku zaocznego z powództwa akcjonariusza Spółki (sygnatura akt X GC 482/13), w którym to Sąd stwierdził nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21 października 2013 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że Pan Dariusz Lach złożył w listopadzie 2013 roku pozew w imieniu i na rzecz Precious Metals Investments S.A., w jakim również domagał się stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał tego samego zgromadzenia akcjonariuszy. Powództwo Pana Lach zostało cofnięte. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2sromv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Lach Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Stępniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv