Trwa ładowanie...
dvccmcq
dvccmcq

Po VII '09 deficyt w budżecie wyniósł 15.042,6 mln zł - MF (tabela)

17.8.Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy po lipcu 2009 roku wyniósł 15.042,6 mln zł, co daje 82,7 proc. deficytu w 2009, planowanego przed nowelizacją budżetu, w wysokości 18.186,3...
Share
dvccmcq

17.8.Warszawa (PAP) - Deficyt budżetowy po lipcu 2009 roku wyniósł 15.042,6 mln zł, co daje 82,7 proc. deficytu w 2009, planowanego przed nowelizacją budżetu, w wysokości 18.186,3 mln zł - podało Ministerstwo Finansów w poniedziałek w komunikacie.

Wydatki państwa wyniosły 175.073,0 mln zł, czyli 54,5 proc. kwoty 321.221,1 mln zł planowanej na 2009 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 160.030,4 mln zł, czyli 52,8 proc. planu rocznego wynoszącego 303.034,8 mln zł.

dvccmcq

Sejm przyjął w lipcu nowelizację budżetu, którą podpisał prezydent Lech Kaczyński, przewidującą m.in. wzrost deficytu budżetowego z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Tegoroczne wpływy do budżetu mają być niższe o 30,1 mld zł od planowanych i mają wynieść 272,9 mld zł. Nowelizacja uwzględnia też zaplanowane przez MF cięcia w wydatkach budżetowych na łączną kwotę ponad 21,13 mld zł.

plan wykonanie wykonanie na 2009 rok w mln zł w proc.

1 DOCHODY 303.034,8 160.030,4 52,8 podatki pośrednie 178.064,0 88.892,4 49,9 w tym podatek akcyzowy 58.110,0 30.128,8 51,8 CIT 33.120,0 13.908,0 42,0 PIT 40.250,0 19.575,1 48,6 dochody państw. jednostek budżet. 16.764,1 10.668,4 63,6 w tym cło 2.032,0 965,1 47,5 pozostałe 1.235,2 1.101,9 89,2 środki z UE 33.601,5 25.884,6 77,0 w tym: Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 12.427,9 9.180,4 73,9 fundusze strukturalne i inne 21.173,6 16.704,2 78,9

WYDATKI 321.221,1 175.073,0 54,5 obsługa długu krajowego 26.560,9 13.659,4 51,4 obsługa długu zagranicznego 6.180,0 5.682,9 92,0 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 12.373,8 8.972,3 72,5 dotacja dla funduszu emerytalno-rent. 15.874,4 9.053,2 57,0 dotacje dla FUS 30.958,3 20.591,4 66,5 subwencja dla samorządów 45.320,1 29.972,4 66,1

dvccmcq

DEFICYT/NADWYŻKA -18.186,3 -15.042,6 82,7

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU 18.186,3 15.042,6 82,7

krajowe 12.611,9 15.426,0 122,3

bony -4.648,4 13.435,9 - obligacje 37.379,4 15.957,2 42,7 środki z 08 6.982,3 6.543,8 93,7 środki na niewygasające wydatki - - - pożyczki udzielone -413,0 -221,9 53,7 pozostałe przychody i rozchody - 15,7 - przychody z prywat. 12.000,0 1.828,4 15,2 rozdysponowanie przychodów z prywat.-27.901,4 -13.784,2 49,4 w tym OFE -22.259,5 -12.522,4 56,3 Prefinansowanie z UE -3.746,8 -4.903,3 130,9 lokata - 4.458,0 - środki na centralnym rachunku bieżącym 7.040,2 -1.012,4 - budżetu państwa

zagraniczne 5.574,4 -383,4 -

(PAP)

jba/ pam/

dvccmcq

Podziel się opinią

Share
dvccmcq
dvccmcq