Trwa ładowanie...
d19wfoq

Po XI '10 deficyt w budżecie wyniósł 42.524,8 mln zł - MF (tabela)

15.12. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2010 roku wyniósł 42.524,8 mln zł, co daje 81,4 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało w środę w...

Share
d19wfoq

15.12. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po listopadzie 2010 roku wyniósł 42.524,8 mln zł, co daje 81,4 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Harmonogram dochodów i wydatków budżetu zakładał deficyt po listopadzie na poziomie 50.735,6 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 269.468,9 mln zł, czyli 89,5 proc. kwoty 301.220,8 mln zł planowanej na 2010 rok.

d19wfoq

Dochody budżetu państwa wyniosły 226.944,1 mln zł, czyli 91,1 proc. planu rocznego wynoszącego 249.006,6 mln zł.

plan wykonanie wykonanie
na 2010 rok w mln zł w proc.

.
.
DOCHODY 249.006,6 226.944,1 91,1
podatkowe 223.225,0 203.413,9 91,1
podatki pośrednie 160.840,0 153.195,8 95,2
w tym
podatek akcyzowy 53.070,0 50.829,3 95,8
CIT 26.300,0 18.481,8 70,3
PIT 36.085,0 31.736,3 87,9
.
dochody niepodatkowe 22.411,2 22.163,9 98,9
w tym cło 1.804,0 1.516,0 84,0
środki z UE 3.370,4 1.366,3 40,5
w tym:
Wspólna Polityka
Rolna i Rybacka 238,1 41,1 17,3
fundusze
strukturalne i inne 3.132,3 1.325,2 42,3
.
WYDATKI 301.220,8 269.468,9 89,5
obsługa długu
krajowego 26.592,1 26.463,7 97,1
obsługa długu
zagranicznego 8.276,4 7.102,7 93,2
rozliczenia
z budżetem ogólnym
UE z tyt. środków
własnych 14.082,1 12.717,3 89,4
dotacja dla funduszu
emerytalno-rent. 15.445,6 13.612,4 88,8
dotacje dla FUS 37.923,7 37.923,7 100,0
subwencja dla
samorządów 47.184,5 46.216,4 97,9
.
DEFICYT/NADWYŻKA -52.214,2 -42.524,8 81,4
.
Środki na finans. -14.432,9 -5.996,0 41,5
budżetu środków UE
.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
DEFICYTU 66.647,1 48.520,8 72,8
.
krajowe 45.486,2 29.812,2 65,5
.
bony 8.327,1 -11.660,3 -
obligacje 51.759,2 53.747,7 103,8
środki z 09 6.762,3 10.425,4 154,2
pożyczki udzielone 43,8 -624,7 -
pozostałe przychody
i rozchody - 1.095,3 -
przychody z prywat. 25.000,0 17.937,8 71,8
rozdysponowanie
przychodów z prywat.-38.296,3 -30.630,2 80,0
w tym OFE -22.506,2 -19.600,9 87,1
Prefinansowanie
z UE -1.347,6 -487,0 36,1
lokata - 11.399,8 -
środki na centralnym
rachunku bieżącym 6.762,3 -1.408,0 -
budżetu państwa
.
zagraniczne 21.160,9 18.708,6 88,4

(PAP)

bg/ jba/ jtt/

d19wfoq

Podziel się opinią

Share
d19wfoq
d19wfoq