Trwa ładowanie...
ddeguc7

Podatek od kopalin da budżetowi 1,8 mld zł

Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się w ramach konsultacji z uwagami, chce aby stały Komitet Rady Ministrów zajął się 5 stycznia br. projektem ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, w którym nadal zakłada, że podatek przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł.

Share
ddeguc7

Ministerstwo Finansów, po zapoznaniu się w ramach konsultacji z uwagami, chce aby stały Komitet Rady Ministrów zajął się 5 stycznia br. projektem ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, w którym nadal zakłada, że podatek przyniesie w 2012 roku budżetowi około 1,8 mld zł, a w kolejnych latach po ok. 2,2 mld zł.

Podatek ma wejść w życie z dniem 1 marca br. - wynika z projektu ustawy.

"Szacując średnią cenę miedzi na około 25.500 zł oraz srebra na około 3.000 zł/kg oraz datę wejścia w życie ustawy (1 marca 2012 r.) wpływy z podatku w 2012 roku powinny się kształtować na poziomie około 1,8 mld zł (w ujęciu rocznym byłoby to około 2,4 mld zł). W latach następnych, uwzględniając możliwą aprecjację złotego wpływy mogą być niższe; powinny kształtować się na poziomie około 2,2 mld zł" - napisano w projekcie skierowanym na stały Komitet Rady Ministrów.

ddeguc7

"Niezrozumiały jest postulat wyznaczenia kilkumiesięcznego okresu vacatio legis na przygotowania organizacyjno-techniczne do obsługi podatku" - dodano.

Resort finansów odrzuca również postulat Ministerstwa Skarbu Państwa, aby podatek od wydobycia niektórych kopalin uznano jako koszt w rozumieniu podatku dochodowego.

"Nieuznanie podatku od wydobycia niektórych kopalin za koszt w podatkach dochodowych podyktowane jest przede wszystkim staraniem o zachowanie przychodów jednostek samorządu terytorialnego na niepogorszonym poziomie i ochroną, w ten sposób, społeczności lokalnej przed skutkami wprowadzenia podatku" - napisano.

MF podkreśla jednocześnie, że w ramach konsultacji zmodyfikowało tak wzory do ustalenia stawek podatku, aby w większym stopniu uwzględniały koszty wydobycia metalu.

ddeguc7

"Nowe wzory równoważą przychody budżetowe z tytułu podatku z zyskami podmiotów wydobywających miedź i srebro. Modyfikacja dotyczy przede wszystkim górnych poziomów cenowych. Pozwoli to nie tylko na utrzymanie, ale też na zwiększenie produkcji górniczej" - napisano w projekcie.

"W sytuacji bardzo poważnej dekoniunktury na rynku metali proponuje się stawkę procentową (1 proc.) co sytuuje wysokość obciążenia podatkowego na poziomie zbliżonym do obciążenia opłatą eksploatacyjną. Stawka podatkowa na okres załamania rynku będzie należeć do jednych z najniższych na świecie. (...) Wprowadzenie wzoru funkcji liniowej dla najniższych wartości średnich cen miedzi i srebra niweluje skokowe przejście do funkcji wyrażonych potęgą, jednocześnie pełniąc rolę bufora ochronnego przed zbyt wysokim opodatkowaniem w przypadku spadku cen do poziomów zagrażających rentowności opodatkowanej działalności. Z kolei kwotowe ograniczenie wysokości stawki podatku, eliminuje ryzyko +skokowego+ wzrostu kwoty podatku w punktach +wygaszenia+ funkcji potęgowych" - dodano.

Zgodnie z projektem wysokość podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów: ilości miedzi, wyrażonej w tonach oraz stawki podatkowej określonej oraz ilości srebra, wyrażonej w kilogramach oraz stawki podatkowej.

Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15.000 zł za tonę, stawkę podatkową za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru: stawka podatkowa = 0,033 x średnia cena miedzi + (0,001 x średnia cena miedzi) do potęgi 2,5. Przy czym stawka nie może przekroczyć 20.000 zł za tonę.

ddeguc7

Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15.000 zł za tonę, stawkę podatkową za tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru: stawka podatkowa = (średnia cena miedzi - 12.000) x 0,44. Przy czym stawka nie może być mniejsza niż 1 proc. średniej ceny miedzi.

Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatkową za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru: stawka podatkowa = 0,125 x średnia cena srebra + (0,001 x średnia cena srebra) do potęgi czwartej. Przy czym stawka nie może przekroczyć 3000 zł za kilogram.

Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatkową za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru: stawka podatkowa = (średnia cena srebra - 1000) x 0,75. Przy czym stawka nie może być mniejsza niż 1 proc. średniej ceny srebra. (PAP)

bg/ ana/

ddeguc7

Podziel się opinią

Share
ddeguc7
ddeguc7