Trwa ładowanie...
dzjpxrm

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2009-2013 - MF

...

Share
dzjpxrm

7.9.Warszawa (PAP) - Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski na 2009-2013 opublikowane w poniedziałek na stronach MF w Biuletynie Informacji Publicznej w uzasadnieniu do Projektu ustawy budżetowej na 2010 r.

Poniżej tabela z szacowanymi przez MF wskaźnikami na lata 2009-2013:

2009* 2010* 2011* 2012* 2013*

dzjpxrm

PKB (w proc.) 0,9 1,2 2,8 3,0 3,4
eksport (w proc.) -8,0 2,8 6,2 8,5 4,5
import (w proc.) -11,9 3,2 6,7 9,1 5,4
popyt krajowy (w proc.) -1,1 1,3 3,0 3,4 3,8
spożycie (w proc.) 2,0 1,1 2,0 2,7 2,9
-indywidualne (w proc.) 2,2 0,9 2,2 3,5 3,5
-zbiorowe (w proc.) 1,3 1,6 1,4 0,2 0,8
akumulacja (w proc.) -11,4 2,4 6,8 5,6 7,1
-nakłady brutto
na środki trwałe (w proc.) -2,5 0,3 4,6 4,1 7,0

PKB w cenach
bieżących (w mld zł) 1.341,1 1.368,6 1.434,6 1.511,1 1.601,9

CPI średnioroczny (w proc.) 3,6 1,0 1,8 2,3 2,5
PPI średnioroczny (w proc.) 3,6 0,3 1,7 2,0 2,3

Deflator PKB (w proc.) 4,5 0,9 2,0 2,3 2,5

dzjpxrm

przeciętne wynagrodzenie brutto
w gosp. narodowej (zł) 3.083 3.146 3.261 3.417 3.603
-w sektorze
przedsiębiorstw (zł) 3.334 3.413 3.545 3.725 3.933

przeciętne zatrudnienie w gosp.
narodowej (w tys. osób) 9.652 9.552 9.550 9.624 9.768
-w sektorze
przedsiębiorstw (w tys. osób) 5.299 5.242 5.268 5.331 5.441
liczba zarejestrowanych
bezrobotnych (koniec okresu,
w tys. osób) 1.947 1.994 1.955 1.782 1.538
bezrobocie
(koniec okresu, w proc.) 12,5 12,8 12,5 11,4 9,9

PLN/USD (średni w roku) 3,19 2,94 2,83 2,68 2,59
PLN/EUR (średni w roku) 4,37 4,08 3,85 3,61 3,50
USD/EUR (średni w roku) 1,37 1,39 1,36 1,35 1,35

stopy proc. w ujęciu nominalnym
- operacje otwartego rynku
(średnio w okresie, w proc.) 3,8 3,5 4,1 4,3 4,5

saldo obrotów
bieżących do PKB (w proc.) -0,7 -2,1 -2,7 -3,2 -4,0

  • planowane wykonanie ** prognoza

(PAP)

zaj/ jtt/

dzjpxrm

Podziel się opinią

Share
dzjpxrm
dzjpxrm