Trwa ładowanie...
d3qt2py
d3qt2py
espi

POLBRAND - Informacja o wydaniu obligacji serii Ł (25/2014) - EBI

POLBRAND - Informacja o wydaniu obligacji serii Ł (25/2014)
Share
d3qt2py
CATALYST
Raport EBI nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Informacja o wydaniu obligacji serii Ł
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Polbrand Sp. z o.o. informuje, że w dniu 31 października 2014 roku dokonał wydania 173 (sto siedemdziesięciu trzech) obligacji imiennych serii Ł, o wartości nominalnej 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej 1 730 000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) Obligacje wyemitowane zostały na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. 2001.120.1300 j.t.) w trybie art. 9 pkt 3 ww. tejże ustawy. Obligacje nie będą przedmiotem wniosku o ich wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Ziembicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3qt2py

Podziel się opinią

Share
d3qt2py
d3qt2py