Trwa ładowanie...
d20he6x
espi

POLCOLORIT - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansow...

POLCOLORIT - Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (25/2012)
Share
d20he6x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 grudnia 2012 r. otrzymał od Wiceprezes Zarządu Spółki, Pani Barbary Urbaniak-Marconi oraz od Prokurenta Spółki Pana Prospero Marconi dwa zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie. Pani Barbara Urbaniak-Marconi poinformowała, że: - w dniu 11 grudnia 2012 r. w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 objęła 39.054.927 akcji serii F po cenie 0,14 zł za akcję. - w dniu 11 grudnia 2012 r. dwie osoby blisko z nią związane, tj.: Pan Prospero oraz Pan Vittorio Marconi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 objęli łącznie 12.733.725 akcji serii F po cenie 0,14 zł za akcję. Analogicznie, Pan Prospero Marconi poinformował, że: - w dniu 11 grudnia 2012 r. w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 objął 9.131.357 akcji serii F po cenie 0,14 zł za akcję. - w dniu 11 grudnia
2012 r. dwie osoby blisko z nim związane, tj.: Pani Barbara Urbaniak-Marconi oraz Pan Vittorio Marconi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 objęli łącznie 42.657.295 akcji serii F po cenie 0,14 zł za akcję. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2012 Spółka informuje, iż złożenie ww. dwóch analogicznych zawiadomień miało miejsce w związku z wydaniem w dniu 11 grudnia 2012 r. akcji serii F wszystkim dotychczasowym posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 wyemitowanym na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym. W wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii 2 wszystkie uprawnione osoby, tj. Pani
Barbara Urbaniak-Marconi, Pan Prospero Marconi oraz Pan Vittorio Marconi, objęły łącznie 51.788.652 akcje serii F po cenie 0,14 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 BARBARA URBANIAK-MARCONI WICEPREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20he6x

Podziel się opinią

Share
d20he6x
d20he6x