Trwa ładowanie...
d1qlzl6
d1qlzl6
espi

POLCOLORIT - Uzupełnienie dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego...

POLCOLORIT - Uzupełnienie dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. (10/2013)
Share
d1qlzl6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Uzupełnienie dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Zarząd Polcolorit S.A. przekazuje w załączeniu przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 17 czerwca 2013 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. w roku obrotowym 2012 oraz z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Polcolorit S.A. w 2012 roku oraz Sprawozdania finansowego Polcolorit S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, którego przedstawienie przewidywane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polcolorit SA za 2012 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. za 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLCOLORIT SA
(pełna nazwa emitenta)
POLCOLORIT Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
58-573 Piechowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jeleniogórska 7
(ulica) (numer)
075 75 47 310 075 75 47 326
(telefon) (fax)
polcolorit@polcolorit.pl polcolorit.pl
(e-mail) (www)
611-17-15-343 230376371
(NIP) (REGON)
d1qlzl6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 BARBARA URBANIAK-MARCONI PREZES ZARZĄDU BARBARA URBANIAK-MARCONI
2013-06-17 IRENEUSZ WOLF WICEPREZES ZARZĄDU IRENEUSZ WOLF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qlzl6

Podziel się opinią

Share
d1qlzl6
d1qlzl6