Trwa ładowanie...
dfeklm7

POLCOLORIT - Wykaz informacji okresowych i bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku...

POLCOLORIT - Wykaz informacji okresowych i bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 (1/2012)

Share
dfeklm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLCOLORIT | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji okresowych i bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych opublikowanych w 2011 roku. Raporty bieżące: Raport 1 - Wykaz informacji okresowych i bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 z dnia 31.01.2011 Raport 2 - Daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2011 z dnia 31.01.2011 Raport 3 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki z dnia 08.02.2011 Raport 4 - Uzupełnienie do raportu bieżącego ne 3/2011 z dnia 09.03.2011 Raport 5 - Korekta do raportu 4/2011 z dnia 09.03.2011 Raport 6 - Korekta do raportu 5/2011 dotyczącego korekty raportu 4/2011 z dnia 09.03.2011 Raport 7 - Zawarcie aneksów do umowy kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29.04.2011 Raport 8 - Prognoza Polcolorit S.A. na 2011 rok z dnia
23.05.2011 Raport 9 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit Spółka Akcyjna oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia z dnia 03.06.2011 Raport 10 - Korekta raportu rocznego R 2010 z dnia 20.06.2011 Raport 11 - Korekta jednostkowego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2011 roku z dnia 20.06.2011 Raport 12 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z dnia 22.07.2011 Raport 13 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku z dnia 01.07.2011 Raport 14 - Rezygnacja członka Zarządu z dnia 01.07.2011 Raport 15 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2011 roku z dnia 01.07.2011 Raport 16 - Zawarcie aneksów do uwowy kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym z dnia 26.07.2011 Raport 17 - Zarząd Polcolorit podsumował wyniki za pierwsze półrocze 2011 rok i przedstawia informację o
przeprowadzonych działaniach restrukturyzacyjnych z dnia 31.08.2011 Raport 18 - Zawarcie aneksów do umowy kredytu obrotowego i kredytu w rachunku bieżącym oraz wyniki w obszarze przychodów netto ze sprzedaży i EBITDA za okres I-VIII 2011 r. z dnia 30.09.2011 Raport 19 - Korekta prognoz finansowych za rok 2011 z dnia 04.11.2011 Raport 20 - Zmiany w składzie Zarządu Spółki z dnia 10.12.2011. Raporty okresowe: Raport kwartalny za I kwartał 2011 r. z dnia 04.05.2011 Raport kwartalny za III kwartał 2011 r. z dnia 04.11.2011 Raport półroczny P 2011 z dnia 30.08.2011 Raport roczny R 2010 - 18.02.2011 Wszystkie raporty bieżące i okresowe można uzyskać w siedzibie Polcolorit S.A. w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7 oraz na stronie internetowej www.polcolorit.pl w sekcji Relacje Inwestorskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

| | | POLCOLORIT SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLCOLORIT | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-573 | | Piechowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jeleniogórska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 075 755-35-86 | | 075 755-35-86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polcolorit@polcolorit.pl | | polcolorit.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 611-17-15-343 | | 230376371 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Piotr Kwapisz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfeklm7

Podziel się opinią

Share
dfeklm7
dfeklm7