Trwa ładowanie...
d3yl3v5
espi

POLENERGIA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (13/2015)

POLENERGIA - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (13/2015)
Share
d3yl3v5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Polenergia S.A. niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane zostało na dzień 15 kwietnia 2015 roku, godz. 10.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26. W załączeniu: 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenie ZWZA.pdf
projekt uchwał ZWZA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLENERGIA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLENERGIA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-526 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 24/26
(ulica) (numer)
022 8407570 022 6518901
(telefon) (fax)
info@pepsa.com.pl pepsa.com.pl
(e-mail) (www)
5261888932 012693488
(NIP) (REGON)
d3yl3v5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2015-03-19 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Michał Kozłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yl3v5

Podziel się opinią

Share
d3yl3v5
d3yl3v5