Trwa ładowanie...
dyrvprf

POLICE - Powołanie osób zarządzających (9/2011)

POLICE - Powołanie osób zarządzających (9/2011)

Share
dyrvprf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLICE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osób zarządzających | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych postanowiła powołać w skład Zarządu Spółki na V wspólną kadencję następujące osoby:- Krzysztofa Jałosińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu?Dyrektora Generalnego - z dniem 1.02.2011 r.- Wojciecha Narucia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu?Dyrektora Ekonomicznego - z dniem 25.01.2011r.Pan Krzysztof Jałosiński zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz z dniem objęcia funkcji nie będzie wykonywał innej działalności poza Z.Ch. "POLICE" S.A., która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie będzie uczestniczył w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Wojciech Naruć zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie jest wpisany do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Informacje dotyczące kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajdują się w załącznikach do raportu.Podstawa prawna przekazania raportu - § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CV_Jalosinski.pdf | Informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym Pana Krzysztofa Jałosińskiego | | | | | | | | | |
| | CV_Naruc.pdf | Informacja o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym Pana Wojciecha Narucia | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf