Trwa ładowanie...
d9jllbo
espi

POLICE - Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (54/2011)

POLICE - Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (54/2011)

Share
d9jllbo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-25
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Zmiana terminu publikacji Raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Z.Ch. "Police" S.A. informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji Skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku, o którym informował w raporcie bieżącym nr 3/2011 z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Nowy termin publikacji Skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 roku został ustalony na 14 listopada 2011 roku. Poprzednio ustalony termin publikacji tego raportu to 9 listopada 2011 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

| | | ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLICE | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 72-010 | | Police | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kuźnicka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 091 3171717 | | 091 3173603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@zchpolice.com | | www.zchpolice.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8510205573 | | 810822270 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Janusz Motyliński Wiceprezes Zarządu
2011-10-25 Jacek Głowacki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9jllbo

Podziel się opinią

Share
d9jllbo
d9jllbo