Trwa ładowanie...
d35uk70
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - c.v. nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki (79/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - c.v. nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki (79/2014)
Share
d35uk70
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
c.v. nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku, działając zgodnie z przyjętymi Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nowo powołanymi przez Walne Zgromadzenie Spółki, członkami Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Kochaniakiem i Panem Adamem Ambrozikiem, w załączeniu przekazuje życiorysy.
Załączniki
Plik Opis
cv JK i AA 24.06.2014.pdf CV nowopowołanych członków RN

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)
d35uk70

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartosz Zwoliński Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35uk70

Podziel się opinią

Share
d35uk70
d35uk70