Trwa ładowanie...
d13lves
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Odmowa wypłaty środków z gwarancji udzielonej GDKKiA (27/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Odmowa wypłaty środków z gwarancji udzielonej GDKKiA (27/2014)
Share
d13lves
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Odmowa wypłaty środków z gwarancji udzielonej GDKKiA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2014 z 04.02.2014 dotyczącego otrzymania przez Polimex-Mostostal SA ("Spółka") od banku Pekao SA ("Gwarant") informacji o otrzymaniu przez Gwaranta od Skarbu Państwa ? Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad ("Beneficjent") żądania wypłaty kwoty 55.996.064,23 złotych z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu i gwarancji jakości z 17.09.2010r. wystawionej w związku z realizacją przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA, Doprastava.sumowy na budowę autostrady A4 odcinek Rzeszów (węzeł Rzeszów-Wschód) ? Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250 do km 622+450, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12 lutego 2014 roku został poinformowany przez Gwaranta, że podjął on decyzję o odmowie wypłaty z gwarancji, co zostało zakomunikowane Beneficjentowi w piśmie z dnia 10 lutego 2014 roku. Przyczyny odmowy nie zostały Spółce podane.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Robert Kosmal Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13lves

Podziel się opinią

Share
d13lves
d13lves