Trwa ładowanie...
d3ud40y

POLIMEX-MOSTOSTAL - spełnienie warunków zawieszających umowę (12/2013)

POLIMEX-MOSTOSTAL - spełnienie warunków zawieszających umowę (12/2013)

Share
d3ud40y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | spełnienie warunków zawieszających umowę | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do Raportu bieżącego Emitenta nr 102/2012 z dnia 25 października 2012 r. informuje, że z dniem 31 stycznia 2013 roku zostały spełnione warunki zawieszające zawarcia umowy przyrzeczonej pomiędzy Emitentem a MARS Finance 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Kupujący"), której przedmiotem jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie portu morskiego w Gdyni, w tym: 1)udziału wynoszącego 3.333/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wraz z udziałem w prawie własności budynków, budowli, urządzeń, 2)udziału wynoszącego 847/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wraz z udziałem w prawie własności budynków, budowli, urządzeń oraz 3)prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń (łącznie "Nieruchomości"). Spełnione zostały następujące warunki
zawieszające sprzedaży Nieruchomości: 1)Sprzedający uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej na sprzedaż Nieruchomości, 2)Kupujący zapłacił na rzecz Sprzedającego zaliczkę na poczet ceny Nieruchomości, 3)MARS FIZ uzyskał zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie od Sprzedającego udziałów w spółce "Energomontaż-Północ Gdynia" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości powinna zostać zawarta w terminie 14 dni od spełnienia się powyższych warunków. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Robert Kosmal Kierownik Działu Fuzji i Przejęć

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y