Trwa ładowanie...
d329wvy
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ ?Polimex-Mostostal? S.A. (8/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ ?Polimex-Mostostal? S.A. (8/2015)

Share
d329wvy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza zwołania NWZ ?Polimex-Mostostal? S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42 (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o otrzymanym od SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej ?SPV?), akcjonariusza Spółki posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, reprezentujących 6,92 % kapitału zakładowego Spółki oraz 6.92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki żądaniu z dnia 8 stycznia 2015 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (?NWZ?) na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. SPV zażądała zwołania NWZ i umieszczenia w porządku obrad tego NWZ w szczególności następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; 2. Podjęcie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki; W uzasadnieniu SPV podała, iż: ?Działając na mocy zapisów § 30 ustęp 5 oraz ustęp 7 Statutu Spółki Polimex-Mostostal S.A. oraz stosownych zapisów Kodeksu spółek handlowych, w
imieniu SPV Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, akcjonariusza posiadającego 300.000.001 akcji Spółki, dających prawo do 6.92 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zwracamy się niniejszym z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w jego porządku obrad punktów (?) (o których mowa powyżej). Przedmiotowa prośba jest związana z wykonywaniem praw przysługujących SPV Operator Sp. z o.o., akcjonariuszowi Spółki.? W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez SPV wraz z żądaniem zwołania NWZ Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | DG-0043 SPV Operator - NWZ.pdf | projekty uchwał zgłoszone przez SPV wraz z żądaniem zwołania NWZ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d329wvy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d329wvy

Podziel się opinią

Share
d329wvy
d329wvy