Trwa ładowanie...
d2xd9g8
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie akcji w KDPW (64/2012)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zarejestrowanie akcji w KDPW (64/2012)
Share
d2xd9g8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zarejestrowanie akcji w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 zawiadamia, iż otrzymał informację o podjęciu w dniu 29 sierpnia 2012 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 636/12. Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 62/2012 opublikowanym 17 sierpnia 2012 r.), Zarząd Depozytu postanowił oznaczyć kodem PLMSTSD00092 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela spółki Polimex-Mostostal S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 31 sierpnia 2012 r. 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLMSTSD00027. Ponadto Zarząd Depozytu stwierdził, że z dniem 31 sierpnia 2012 r. kodem: 1)PLMSTSD00027 oznaczonych jest 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji spółki Polimex-Mostostal S.A., 2)PLMSTSD00092 oznaczonych jest 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) akcji spółki Polimex-Mostostal S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czackiego 15/17
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xd9g8

Podziel się opinią

Share
d2xd9g8
d2xd9g8