Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów (194/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów (194/2014)

Share
d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 194 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, że w dniu 1 grudnia 2014 r., spółka ERBUD INDUSTRY CENTRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, KRS 0000067522 (?Kupujący?) zawarła ze Spółką przedwstępną umowę sprzedaży (?Umowa?) wybranych aktywów Spółki (?Aktywa?). Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży Aktywów nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2015 r. (?Data Zamknięcia?). Treść przyrzeczonej umowy sprzedaży będzie zasadniczo zgodna ze wzorem będącym załącznikiem do Umowy. Cena sprzedaży Aktywów wynosi 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) netto; 2.952.00,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) z VAT. Cena sprzedaży może ulec zmianie w przypadku gdyby okazało się na Datę Zamknięcia stan Aktywów netto jest niezgodny ze stanem wynikającym z Umowy. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży uzależnione jest od spełnienia następujących warunków zawieszających: 1. zawarcie z administratorami zastawów
poszczególnych Aktywów aneksów do umów zastawów lub pozyskanie odpowiednich oświadczeń dotyczących zrzeczenia się zastawu na Aktywach i wyłączenia Aktywów ze zbioru przedmiotów objętych zastawami rejestrowymi; 2. zawarcia przez Spółkę umowy rachunku bankowego o treści zaakceptowanej przez Kupującego; 3. na Dzień Zamknięcia w stosunku do Spółki nie zostanie ogłoszona upadłość; 4. stan Aktywów na Dzień Zamknięcia będzie zgodny ze stanem ustalonym w Umowie, dopuszczalna zmiana stanu Aktywów wynosi 1,5 % wartości netto ceny sprzedaży; 5. uzyskania przez Spółkę i Kupującego wszystkich zgód korporacyjnych wymaganych do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży. Każdej ze Stron przysługuje odstąpienie od Umowy do Dnia Zamknięcia w przypadku: (i) braku spełnienia warunku wskazanego w pkt. 2, powyżej, w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy, (ii) uzyskania negatywnego stanowiska organów koniecznego do spełnienia się warunku wskazanego w pkt. 5, powyżej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw