Trwa ładowanie...
d4cq2tp
d4cq2tp
espi

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy dotyczącej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (190/2014)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawarcie umowy dotyczącej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (190/2014)
Share
d4cq2tp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 190 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy dotyczącej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Polimex-Mostostal? S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarska 42 (?Spółka?) informuje, że w dniu 19 listopada 2014 roku zawarta została pomiędzy Spółką jako Sprzedającą, a Margo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli, jako Kupującą umowę: (i) przenoszącą prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Stalowej Woli, oznaczonego jako działka numer 1390/57, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1S/00060813/0 (?Nieruchomość 1?) oraz (ii) sprzedającą prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Stalowej Woli, oznaczonego jako działki numer 1390/60, 1390/61, 1390/36, 1390/39, 1390/59 wraz z prawem własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli stanowiących odrębne nieruchomości dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr TB1S/00022661/1 (?Nieruchomość 2?) (?Umowa?). Zgodnie z Umową cena brutto za Nieruchomość 1
wynosi 359.421,03 zł, a za Nieruchomość 2 wynosi 3.884.078,97 zł. Zgodnie z Umową, część ceny za Nieruchomość 1 w wysokości 17.971,05 zł i Nieruchomość 2 w wysokości 194.203,95 zł Spółka otrzymała przed zawarciem Umowy, natomiast pozostała część ceny za Nieruchomość 1 tj. 341.449,98 zł i Nieruchomość 2 tj. 3.689.875,02 zł została wpłacona na rachunek powierniczy i została udostępniona po zawarciu Umowy. Przedmioty Umowy zostaną wydane Kupującej do dnia 24 listopada 2014 roku. Zawarcie Umowy jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 130/2012 z dnia 22 grudnia 2012 roku dotyczącym zawarcia z wierzycielami finansowymi umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego Spółki oraz stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z aneksu do umowy w sprawie obsługi zadłużenie finansowego, o którym Spółka informowała szczegółowo w raporcie bieżącym nr 150/2013 z dnia 25 października 2013 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLIMEX-MOSTOSTAL SA
(pełna nazwa emitenta)
POLIMEX-MOSTOSTAL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-171 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Młynarska 42
(ulica) (numer)
022 8297100 022 8260493
(telefon) (fax)
www.polimex.pl
(e-mail) (www)
8210014509 710252031
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-19 Ewa Ciborowska Dyrektor Biura Zarządu i Doradztwa Prawnego

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4cq2tp

Podziel się opinią

Share
d4cq2tp
d4cq2tp