Trwa ładowanie...
dy7u56b

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (49/2015)

POLIMEX-MOSTOSTAL - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (49/2015)

Share
dy7u56b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) otrzymał w dniu 27 marca 2015 roku zawiadomienie od banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A (?PKO BP?), działającego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 1 lit. a) i art. 87 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z którym PKO BP poinformowało o zmianie dotychczas posiadanego udziału Spółki z 19,81% ogólnej liczbie głosów do 14,66% ogólnej liczbie głosów Spółki w zw. z transakcją sprzedaży 222.747.111 ( dwieście dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto jedenaście ) akcji Spółki o wartości nominalnej 4 ( cztery) grosze każda w dniu 26 marca 2015 roku. Przed zmianą stanu posiadania PKO BP wraz z podmiotami zależnymi posiadają 857.746.808 akcji Spółki, stanowiących 19,805% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 857.746.808 głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,805% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) PKO BP posiada 829.938.733 akcji stanowiących 19,163% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 829.938.733 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,163% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (ii) spółka zależna Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. posiadała 27.625.024 akcji stanowiących 0,638% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27.625.024 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,638% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (iii) spółka zależna PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. posiadała 183.051 akcji stanowiących 0,004% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 183.051 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,004% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zmianie stanu posiadania PKO BP wraz z podmiotami zależnymi posiadają 634.999.697 akcji Spółki,
stanowiących 14,662% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 634.999.697 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,662% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: (iv) PKO BP posiada 607.191.622 akcji stanowiących 14,020% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 607.191.622 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,020% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (v) spółka zależna Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. posiadała 27.625.024 akcji stanowiących 0,638% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27.625.024 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,638% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; (vi) spółka zależna PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. posiadała 183.051 akcji stanowiących 0,004% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 183.051 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,004% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Poza
wskazanymi powyżej, PKO BP nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki. PKO BP poinformowało, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dy7u56b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-171 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Młynarska | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dy7u56b

Podziel się opinią

Share
dy7u56b
dy7u56b